kr 0,00
Papir&Bok 19.08.2018 0 kommentarer

FIBERRETNING I PAPIR

Hva er fiberretning i papiret

Når papiret produseres maskinelt foregår det på den måten at tynnflytende papirmasse føres gjennom en maskin, der vannet etter hvert siles fra. I denne prosessen styres tre- eller plantefibrene, som papir oftest er laget fra, i en og samme retning som da er lengderetningen/maskinens kjøreretning. Resultater er at du får en fiberretning å forholde deg til ved senere behandling av papiret.

Når papiret produseres for hånd, befinner papirmassen seg i et stort kar med vann, og fibrene flyter fritt i dette vannbadet. I den prosessen der papirmassen hentes opp for hånd ved hjelp av en innrammet duk, vil fibrene fortsatt flyte fritt i alle retninger. Når papiret tørker, låses fibrene sammen, og du får et papir som er fast og sterkt pga denne egenskapen av at fibrene beveger seg i alle retninger.


Hvorfor er det viktig å snakke om papirets fiberretning

Ved produksjon av bøker (også tidsskrift, brosjyrer m.m.) enten det foregår i stor grafisk produksjon eller for hånd i kunstnerens atelier er det viktig å tenke på papirets fiberretning. Det er en grunnleggende regel at denne skal følge ryggen, fordi papiret ofte brettes/foldes ved sying av bøker og derved får en finere og jevnere brettekant. Boken/heftet blir i tillegg enklere å bla i.

Så da vet vi, at brettekanten er viktig! Og at det er viktig å kunne bla i en bok uten at arket eller siden spretter opp igjen men heller legger seg naturlig flatt. Etter hvert som du forstår betydningen av fiberretningens egenskaper vil du også i større grad ta hensyn til den ved planlegging av det arbeidet du skal gjøre. Men, det er viktig å huske på: alle regler er til for å brytes!

Om du i tilvirkning av en bok velger å jobbe i motsatt retning av fiberretningen, kan dette være en tilsiktet effekt. Boken åpner seg og en vifteform åpenbarer seg, - ikke så praktisk for lesning, men om det er et kunstnerisk uttrykk du tilstreber så er det i seg selv en dekorativ effekt.

Om du bare har litt erfaring med arbeid i papir, har du sikkert uansett oppdaget at papiret lar seg lettere brette eller rive i en av retningene. Og det er av akkurat samme grunn, det er papirets fiberretning som åpenbarer seg. River du langs med fibrene får du en jevn og fin deling av papiret, men motsatt vil papiret følge sine egne veier. Derfor er det hensiktsmessig å folde/brette papiret innen du skal rive det.

Det er dessverre ikke vanlig praksis at produsenten av papir, merker papirproduktene sine med hvilken retning fibrene løper, og du må selv sjekke dette. Dette kan du gjøre på ulike måter:

  • Den ovenfor beskrevne rivemetoden, der du prøver å rive en remse både langs papirets høyde- og breddeformat. Du vil da kunne se i hvilken retning papiret enklest lar seg rive.
  • Bøyetesten I: skjær av en remse fra papirets lengdeformat og breddeformat. Hold disse remsene i hånden, og se hvilken av dem som fortsatt står oppreist eller bøyer seg/faller ned. Den som står oppreist viser papirets fiberretning.
  • Bøyetesten II: kjenn fysisk på papiret ved å bøye det den ene og andre retning av formatet. Du vil kjenne at det lettere lar seg bøye/rulle i en av retningene. Denne testen er vanskelig når papiret er tynt, men enklere jo kraftigere papiret er.

 

Håndlaget papir er uten fiberretning

Som beskrevet allerede, er det slik at håndlagde papir ikke har en bestemt fiberretning. Dette gir et ganske unikt resultat, og en papirkvalitet med mange fordeler. Du kan utnytte hele papirformatet i forhold til det arbeid du holder på med, fordi du ikke trenger å forholde deg til rett eller gal fiberretning. Papiret er enkelt å jobbe med under limeprosesser, som man ofte forholder seg til i tilvirkning av bøker. Det ligger fortsatt plant etter påføring av lim, vil ikke krølle seg eller settes i bevegelse på noen måte. Papiret er utrolig sterkt, og tåler en hardere håndtering ved folding/bretting og forming av hjørner. Jeg kan forestille meg at ved mange slags arbeid med papir, ikke bare ved bokbinding, er disse egenskapene fordelaktig. Origami, f.eks?

Vårt håndlagde papir er fremstilt av fibre fra Lokta-planten som vokser i fjellene innunder himalaya. Et sterkt fiber som også påvirker sluttproduktet, - papirets styrke gjør det unikt å arbeide med!

 

 

Leave a reply
Optional, for replies
No comments posted yet, check back soon.
Tilbud